VietDC.org

TƯỜNG THUẬT VỀ NGÀY RA MẮT SÁCH “TẤM LÒNG TRẢI RỘNG” CỦA PHẠM XUÂN THÁI

THÂN MỜI QUÝ VỊ XEM MỘT TRANG TƯỜNG THUẬT VỀ NGÀY RA MẮT SÁCH “TẤM LÒNG TRẢI RỘNG” CỦA PHẠM XUÂN THÁI
TRONG TRANG CÓ MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CÁC NHIẾP ẢNH GIA: VIỆT BẰNG, PHẠM VĂN TUẤN, NHẤT HÙNG, NGUYỄN QUỐC KHẢI… ; TÀI LIỆU TỪ: BÁO ĐỜI NAY, PHẠM XUÂN THÁI, NGÔ TẰNG GIAO … VÀ CÁC MP3 NHẠC TRONG CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ XEN KẼ CÁC DIỄN GIẢ.

PHAN ANH DŨNG

RICHMOND, VIRGINIA USA