VietDC.org

Lễ Mãn Khóa Lớp Hè Tiếng Việt năm thứ 38

Hội Giáo Dục Trẻ Em vùng Hoa Thịnh Đốn (VYEA) vừa tổ chức Lễ Mãn Khóa Lớp Hè Tiếng Việt năm thứ 38 vào ngày 7/8 vừa qua tại trường trung học Robert E. Lee High School, Springfield VA.

Hơn 500 phụ huynh và các đại diện hôi đoàn trong vùng đã tới tham dự buổi Lễ Mãn Khóa. Mời quý vị xem một số hình ảnh của buổi Lễ Mãn Khóa này.

Cô Chử Nhất Anh, Chủ Tịch VYEA, Cô Nguyễn Phan Trinh, Hiệu Trưởng Lớp Hè Tiếng Việt nhận hoa -  Thầy Huỳnh Tường Minh, Chử Nhị Anh, Hoàng Việt Dũng - Quý vị phu huynh trợ giúp VYEA trong ban Giám Thị, Trật Tự, và Văn  Nghệ.

Cô Chử Nhất Anh, Chủ Tịch VYEA, Cô Nguyễn Phan Trinh, Hiệu Trưởng Lớp Hè Tiếng Việt nhận hoa -
Thầy Huỳnh Tường Minh, Chử Nhị Anh, Hoàng Việt Dũng – Quý vị phụ huynh trợ giúp VYEA trong ban Giám Thị, Trật Tự, và Văn Nghệ.

Phần đóng góp văn nghệ của mỗi lớp dưới sự hướng dẫn của các thầy cô

Phần đóng góp văn nghệ của mỗi lớp dưới sự hướng dẫn của các thầy cô

Hoạt cảnh Huyền Trân Công Chúa

Hoạt cảnh Huyền Trân Công Chúa

Múa và Vũ Dân Tộc

Múa và Vũ Dân Tộc

Hợp ca do các em và các thầy cô trình diễn

Hợp ca do các em và các thầy cô trình diễn

38 năm là một quãng đường dài, ban giám đốc VYEA đã làm việc miệt mài và quy tụ được một số đông thầy cô cùng góp sức để hướng dẫn tiếng Việt và Văn Hóa Việt cho các em. Nhiều em theo học hơn 30 năm về trước, giờ đã lập gia đình và mang con trở lại trường để cùng tiếp nối truyền thống truyền bá tiếng Việt và Văn Hóa Việt cho các thế hệ kế tiếp.

Các em đã được hướng dẫn trong một môi trường lành mạnh, được sinh hoạt cùng các bạn cùng trang lứa, và được các thầy cô khuyến khích học hỏi. Hội Giáo Dục Trẻ Em vùng HTĐ (VYEA) đã và đang âm thầm tạo dựng những nhân tài tương lai cho xã hội và cộng đồng.