VietDC.org

Lo cho chồng

Người đàn bà thì thm: “Anh phi gng nh hết nhng li em dn dò. S tin tháng này em gi theo cho anh tiêu vt. Đng khư khư cái tt dành dm như ngày xưa. C tiêu pha thoi mái, khi hết em li gi thêm cho. Nhân đây, em gi thêm vài t báo cho anh đc nhng lúc nhàn ri. Cái đin thoi di dng, i-phone, đi mi này là quà Tết ca em. Mong anh s thích. Còn na, anh phi gng nghĩ ngơi điu đ đ gi gìn sc khe đng quá vt v nhe anh. À, con bé hôm trước em mướn v có ph giúp được vic không? Em biết anh thui thi mt mình, không người chăm nom săn sóc cơm nước, không ai h h sm hôm, mà em thì li không bên cnh anh, em c s anh bun. Nay em li mướn thêm cho anh mt đa na cho vui nhà vui ca, có thêm người ra người vào. Gi có hai đa nó, tr đp, gii giang, li khéo chiu chung thay em lo lng cho anh, em cũng yên lòng phn nào. ”

Người đàn bà ngi trước ngn la bên lò sưởi, va luyên thuyên nói, va lin tay đt lia la xp giy tin đô la, đin thoi di dng, xp báo cũ, và mt con hu xinh đp va mua t Ph Hàng Mã v.