VietDC.org

Sau cuộc giải phẩu

Vợ bệnh nhân: Thưa bác sĩ, từ ngày bác sĩ giải phẩu cho chồng tôi, anh ấy không còn thiết tha gì tới chuyện chăn gối với tôi nữa!

Bác sĩ: Tôi là bác sĩ mắt và tôi chỉ giải phẩu cho ông nhà sáng mắt ra thôi!