VietDC.org

Mổ tim

Bệnh nhân lo lắng hỏi bác sĩ: Liệu tôi có bị nguy hiểm tới tính mạng khi mổ tim không?

Bác sĩ: Làm sao tôi biết được! Đây là ca mổ đầu tiên của tôi!