VietDC.org

Vợ chồng Ivan

Vợ chồng Ivan ở Liên sô đã có 9 đưa con. Một hôm vợ nói với chồng:
- Anh Ivan này, nghe nói nhà nước sắp có chính sách phân chia nhà và tiền phụ cấp con cái theo chế độ mới. Hình như có một lần anh kể với em là anh có một đứa con ở vùng Taiga. Anh thử đi đón nó về xem!
Ivan vội đi đón con. Ba ngày sau, anh ta trở về, không thấy 9 đứa trẻ kia đâu trong nhà, chỉ thấy có một cô vợ. Ivan hỏi:
- Bọn trẻ đâu cả rồi?
- Nghe có chế độ mới, hôm qua bọn họ (?) đến đây, con ai người ấy đã đón đi cả rồi!